Zakończenie projektu „Beskidzka Sieć Ratunkowa”

W dniu 17 listopada w Pałacu Czeczów w Kozach  odbyło się  uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych i środowiska krótkofalarskiego kończących realizację projektu pod nazwą Beskidzka Siec Ratunkowa. Twórcą i koordynatorem projektu było Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli. Dzięki staraniom  Stowarzyszenia na terenie powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego została utworzona krótkofalarska sieć radiowa  służąca wspomaganiu jednostek samorządowych  w przekazywaniu informacji w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Jednym z sygnatariuszy porozumień jest Galicyjskie Stowarzyszenie SALUTARE wprowadzające w struktury BASR utworzoną  wraz z członkami Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB  w 2015r. Amatorską Sieć Ratunkową SALUTARE.

Więcej informacji dotyczących realizowanego projektu znaleźć można na stronie internetowej http://www.basr.sp-radio.eu/.