Ćwiczenia łączność zastępcza

W dniach 17-18 maja br. Na terenie powiatu żywieckiego odbyły się Powiatowe  Dwuszczeblowe Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „CHAOS 2018”. W ćwiczeniach uczestniczyła kadra kierownicza i część pracowników Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Urząd Miasta w Żywcu i urzędy gmin terenu powiatu.  Ćwiczenia były kontrolowane przez przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Po raz pierwszy w historii ćwiczeń obronnych na terenie powiatu, oprócz pracowników Starostwa uczestniczyli w nich również  członkowie organizacji społecznych – Amatorskiej Sieci Ratunkowej Salutare, Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy.

Główne zadanie krótkofalowców polegało na uruchomieniu zastępczej sieci łaczności mającej na celu zapewnienie komunikacji radiowej z częścią gmin które  przy niekorzystnych warunkach propagacyjnych są niedostępne radiowo . W tym celu zostały uruchomione dwa terenowe stanowiska łączności, jedno na górze Matyska, drugie na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Moszczanicy. Za ich  pośrednictwem możliwe było przekazywanie poleceń i odbieranie informacji o wykonanych zadaniach od wszystkich jednostek uczestniczących
w ćwiczeniach. Stacje terenowe obsługiwane były przez licencjonowanych krótkofalowców, pod okiem których pracowali uczniowie klas mundurowych uczestniczący w prowadzonym przez Żywiecki Klub Krótkofalowców szkoleniu. Podczas ćwiczeń przeprowadzono również łączności na częstotliwościach amatorskich ze stacjami z terenu powiatu oświęcimskiego – SP9LVZ oraz SP9KMT – stacją w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu (stacja SP9KMT). Stwierdzić należy, że uruchomienie zastępczego stanowiska łączności nie było podyktowane wyłacznie scenariuszem ćwiczenia. Teren powiatu żywieckiego, ze względu na ukształtowanie nie jest w całości objety działaniem sieci radiowej administrowanej  przez Starostwo. Część gmin usytuowanych
w kotlinach górskich dostepna jest z siedziby Zespołu Zarządzania Kryzysowego  okazjonalnie, przy wyjątkowo dobrych warunkach propagacyjnych co nie zadawala służb kryzysowych. Wybranie lokalizacji  stacji retransmisyjnych  w miejscach położonych wysoko z rownoczesnym zapewnieniem dobrego dojazdu (góry Matyska i Grojec) w pełni zaspakajają potrzeby służb antykryzysowych
w zakresie zabezpieczenia łaczności radiowej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu a urzędami gmin.

Podczas ćwiczeń aktywne były stacje: SP0ASRS, SN20ZC, SP9PSB, SP9CCA, SQ9JXF, SP9EMV, SQ9EJ, SQ9MYV, SP9FVO, SQ9CYY, SP9LVZ, SP9KMT, SQ9ITA, SQ9ENC/m.

Trzeba nadmienić, że udział krótkofalowców z Amatorskiej Sieci Ratunkowej Salutare w ćwiczeniach jest kontynuacją współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu rozpoczętej podczas Półmaratonu Dookoła Jeziora Żywieckiego. Podczas tej imprezy Amatorska Sieć Ratunkowa Salutare zabezpieczała łączność pomiędzy punktami żywieniowymi zlokalizowanymi na trasie biegu a centralnym punktem dyspozytorskim w żywieckim ratuszu.