Święto Plonów Żywiec

We wrześniu członkowie Galicyjskiego Stowarzyszenia SALUTARE a w szczególności ekipa związana z Amatorską Siecią Ratunkowa SALUTARE uczestniczyli w imprezach masowych organizowanych na terenie powiatu.

16 września 2018 r. w Amfiteatrze „Pod Grojcem” w Żywcu odbyło się Święto Plonów. Uroczystość objęta była patronatem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka. Obok stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, pszczelarzy i organizacji rolniczych, Stowarzyszenie zorganizowało terenowy punkt łączności radiowej którego celem była promocja naszego hobby.