Linki

 

Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych

http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/Klucz_makrofitow_nizsza_rozdzielczosc.pdf

 

 

Cyclopoida klucz do oznaczania

http://www.luciopesce.net/pdf4/polonia.pdf

http://www.mtholyoke.edu/courses/lbledzki/Rybak_Bledzki_2005_Cyclopoida.pdf

http://www.gios.gov.pl/pliki/?_roll_Zalaczniki-ActivePageNumber=9#_roll_Zalaczniki

 

Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej

http://www.wigry.win.pl/makrofauna/index.htm

 

Przewodnik do oznaczania organizmów wodnych występujących w Wigierskim Parku Narodowym

http://www.wigry.win.pl/wodne/index.htm

 

Cechy morfometryczne i rozpoznawanie raków występujących w Polsce

http://www.wigry.win.pl/raki/index.htm

 

Klucz do oznaczania ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach

http://www.gios.gov.pl/pliki/?_roll_Zalaczniki-ActivePageNumber=2

 

Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce Lista operacyjna taksonów

Lista operacyjna taksonów makrozoobentosu

http://www.gios.gov.pl/pliki/?_roll_Zalaczniki-ActivePageNumber=6#_roll_Zalaczniki

 

Miniskrypt – ekologia i ochrona środowiska; Juliusz Chojnacki

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wnozir/jednostki/KEMiOS_miniskrypt.pdf

 

Program Quntum GIS (QGIS) jest wolnym i otwartym oprogramowaniem. Strona główna projektu znajduje się pod adresem http://www.qgis.org. Na stronie dostępne są aktualne wersje programu oraz kody źródłowe. Dostępne jest również forum dyskusyjne umożliwiające wymianę uwag na temat programu.