O stowarzyszeniu

Galicyjskie Stowarzyszenie „SALUTARE” jest stowarzyszeniem działającym podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz statutu.

Statutowymi celami działania stowarzyszenia są m.in.:

  • Organizowanie pomocy i ratowanie osób narażonych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia przy współpracy i instytucjami państwowymi Policja Straż Pożarna, Straż Graniczna ( poszukiwania osób zaginionych w terenach górskich oraz w obrębie akwenu Jeziora Żywieckiego)
  • Prowadzenie profilaktyki na rzecz zapobiegania wypadkom i katastrofom na lądzie w wodzie i powietrzu
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Stowarzyszenie propaguje między innymi:

  • pomoc humanitarną oraz edukację z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa.
  • Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w kursach i szkoleniach, oraz prowadzą szkolenia z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i prewencji.
  • Stowarzyszenie uczestniczy w różnego rodzaju ćwiczeniach i imprezach wynikających ze statutowej działalności.

Zapraszamy do współpracy!